สำหรับท่านที่ต้องการเช่ารถน่าน เอกสารที่สำคัญ ในการเช่ารถน่าน สำหรับบุคคลธรรมดา

1.บัตรประชาชน

2.ใบขับขี่รถยนต์

3.บัครเครดิตหรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง

สำหรับนักศึกษา

1.บัตรประชาชน

2.ใบขับขี่รถยนต์

3.บัตรนักศึกษา

4.ประวัตินักศึกษา

หากมาในนามของบริษัทหรือนักท่องเที่ยว สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ 

 

rodtu